Hvert år ved juletid må vi lægge øre til Fake News fra Betlehem. Nej, jeg tænker ikke på juleevangeliet der fortæller, at Jesus blev født der – i Davids by, i Betlehem, i Judæa. 

Jeg tænker på de Fake News der er udgået fra byen hvert år ved denne tid siden PLO-lederen Yasser Arafat fabrikerede dem 1995: Jesus er palæstinenser. Vi har også hørt dem i år. Men at kalde Jesus palæstinenser er i strid både med historiske fakta og med Bibelen.

I Bibelen kaldes de områder der i dag udgør Israel og Vestbredden bl.a. Kanaan, Judæa, Samaria, Gallilæa eller slet og ret Israel. Det officielle romerske navn på landet på Jesu tid var Judæa. Der var ikke noget der hed Palæstina på Jesu tid. Det var den romerske kejser Hadrian der i år 135 besluttede at give området et nyt navn i håb om at udviske jødernes historiske tilknytning til landet. Han kaldte det for ”Provincia Syria Palaestina”.

At gøre Jesus til palæstinenser er historisk nonsens. Men det synes ikke at anfægte hverken den palæstinensiske leder, Mahmoud Abbas eller f.eks. formanden for ”Dansk-palæstinensisk venskabsforening”, Fathi el-Abed, der for nylig i en kommentar til juletræstændingen i Betlehem kaldte Jesus for ”historiens største og mest kendte palæstinenser”. Og der er mange der er hoppet på den – også i Danmark.

Hvad er formålet med at gøre Jesus til palæstinenser? Det er et forsøg på at skjule hans jødiskhed og tilskrive ham en national identitet som ville have været fremmed for ham. Og det tjener primært et politisk formål. En palæstinensisk Jesus kan bruges til at fremme den palæstinensiske sag – særligt ind i den kristne del af verden. Og det bliver den. Men det sker på et falsk grundlag. Det er ærgerligt, at hensigten endnu en gang synes at hellige midlet.

Vi slipper nok ikke sådan lige af med disse palæstinensisk fabrikerede Fake News, men vi vælger selv, om vi vil tro dem. Jeg stoler mere på Bibelens beretning om jøden Jesus, der blev født i Davids by, i Betlehem i Judæa.