Jerusalem – Israels hovedstad!

Det er mere end 3000 år siden kong David gjorde Jerusalem til Israels hovedstad. Selvom skiftende stormagter gennem årtusinder har erobret og underlagt sig Israel og Jerusalem, har byen altid været en umistelig del af det jødiske folks identitet.

Dengang romerne herskede i landet forsøgte de at udviske jødernes historiske tilknytning til landet ved at give landet og byen et nyt navn. Man kaldte landet for ”Provincia Syria Palaestina” og Jerusalem omdøbte man til Aelia Capitolina.

I begyndelsen af 600-tallet blev Jerusalem underlagt det hurtigt voksende muslimske imperium. På ruinerne af jødernes tempel på Tempelbjerget, byggede muslimerne en stor moske. De gav Tempelpladsen det arabiske navn Haram al-Sharif, og Jerusalem kaldte de al-Quds. Det betyder ”den hellige”.

Når palæstinenserne i dag også benytter de muslimske navne på både Jerusalem og Tempelpladsen er hensigten nøjagtig den samme som for romerne: et forsøg på at udviske det jødiske folks historiske tilknytning til både landet Israel og byen Jerusalem. Og et flertal af lande i FN bakker op.

Derfor er det overordentlig glædeligt, at den amerikanske regering nu lægger op til at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Både historisk og moralsk er det det eneste rigtige. Forhåbentlig følger Danmark og mange andre lande efter.