Vise venskab med Israel eller ej

En ung, muslimsk indvandrer fra Irak var inviteret på besøg i et kristent hjem. I det hjem har man både et stort hjerte for Israel og ønsker at vise omsorg for mennesker, der trænger til det – uanset deres baggrund. Den unge iraker fik øje på en bog om Israel der lå fremme. Han blev oprørt og aggressiv men fik at vide, at han var i et hjem, hvor man holdt af Israel – sådan var det.

Mange kristne kommer i dag i nærkontakt med muslimske indvandrere på efterskoler, højskoler, på arbejdspladser eller gennem menighedens arbejde. Disse Indvandrere kommer ofte fra et miljø, hvor fjendskabet mod jøder og mod Israel er stort.  For at undgå konflikt – og at støde de nye venner fra sig – vælger nogle kristne og menigheder at nedtone eller helt at frasige sig venskabet med Israel. Man ofrer Israel og jøderne for venskabet med andre. 

Det hjem, der fik besøg af den unge, muslimske iraker, har vist os en bedre vej. Det går an både at vise omsorg for muslimer og at bevare og give udtryk for kærligheden til Israel og det jødiske folk. Vi skal hverken lade os true eller presse til at frasige os kærligheden til Israel. Tværtimod skal vi frimodigt vedkende os, at Gud gennem Bibelen og ved troen på Jesus Kristus har skabt kærligheden til det jødiske folk i os – samtidig med, at vi hver især udviser sand kristen omsorg for de muslimer der både har brug for vores hjælp og for evangeliet.