Har jøder som de eneste virkelig ikke ret til egen stat?

Ifølge en ny meningsmåling mener over 50 procent af de danske muslimer ikke, at staten Israel har ret til at eksistere. Yderligere knap 15 procent er i tvivl om Israels eksistensberettigelse. Og det drejer sig ikke alene om muslimer med palæstinensiske rødder.

Det gælder også herboende muslimer fra blandt andet Tyrkiet. Det er heller ikke bare ekstreme islamister, der har den holdning. Det er mainstreammuslimer, der mener det. Chokerende og dybt foruroligende.

De muslimske ledere i Danmark bærer naturligvis en del af ansvaret for, at det forholder sig sådan.

Man kan være enig eller uenig i den måde, konfliktens parter agerer på. Men at afvise Israels eksistensberettigelse er dybt forkasteligt. Hvilket andet land i verden sætter man spørgsmåltegn ved eksistensberettigelsen af? Intet. Ikke engang det muslimske land Pakistan. 

Pakistan blev som bekendt oprettet ved en FN­beslutning, kort tid før FN vedtog delingsplanen for det britiske Palæstina­mandat, der banede vej for oprettelsen af verdens eneste jødiske stat og endnu en arabisk stat.

Oprettelsen af Pakistan skabte en flygtningestrøm på 14 millioner mennesker. Hinduer, der flygtede fra Pakistan, og muslimer, der flygtede fra Indien, og omkring én million mennesker mistede livet.

Det er tal, der langt overgår følgevirkningerne af FN’s beslutning om at give jøderne et hjemland. Alligevel sætter ingen i dag spørgsmålstegn ved det muslimske Pakistans eksistensberettigelse. Derimod kalder man til kamp mod klodens eneste jødiske stat.

Der findes et andet ord for at fratage jøder de samme rettigheder, som man giver alle andre. Ordet er antisemitisme. Det er udtryk for rendyrket antisemitisme, når man siger, at jøderne, alene af alle folk på jorden, ikke har ret til deres egen stat.20/10/2015 Har jøder som de eneste virkelig ikke ret til egen stat?

Det er efterhånden vanskeligt at forestille sig, hvordan der nogen sinde skal findes en fredelig løsning på konflikten mellem Israel og palæstinenserne.

Hvordan har man tænkt sig, at Israel skal få tillid til fredsviljen hos modparten, når langt størstedelen af den palæstinensiske befolkning og verdens muslimer i dag hellere ser landet tilintetgjort?

Alligevel må vi ikke give op, men appellere til alle gode og fredselskende kræfter ­ også dem, der måtte findes blandt danske muslimer ­ om at arbejde med på en fredelig løsning på den ulykkelige konflikt. Mange har sagt det tidligere, men det kan ikke siges for ofte: En varig fred mellem

Israel og palæstinenserne opnås kun gennem direkte forhandlinger mellem parterne. Forhandlinger, der naturligvis må bygge på en anerkendelse af modpartens eksistensberettigelse. Det bedste, vi kan gøre for freden, er at opfordre parterne til at gå den vej ­ og så i øvrigt huske at bede om Jerusalems fred.