Ulla Tørnæs frikender Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) får grønt lys fra regeringen til at fortsætte deres politiske kampagner mod Israel og indirekte forsvar for palæstinensisk vold og terror. Selvom de hvert år modtager over 100 millioner kroner i offentligt tilskud.

 

Det fremgår af udviklingsminister Ulla Tørnæs´ svar på min henvendelse til ministeriet om at kigge nærmere på MS´s indirekte støtte til voldelig palæstinensisk kamp mod Israel og deres konstante Israel-bashing.

Ministerens svar er, at MS har frihed til at ytre sig som de vil, så længe deres anti-israelske kampagner ikke finansieres af den del af deres indtægter der kommer fra de offentlige kasser. Hvad MS bruger deres egne midler til, vil ministeren ikke blande sig i.   

Statsstøtten til MS udgør mere end 60% af deres indtægter. At det netop er disse mange offentlige tilskuds-millioner der frigør store summer af MS´s egne midler til deres indirekte støtte til voldelig palæstinensisk kamp mod Israel, anfægter altså ikke Venstre-ministeren.

Jeg er faktisk lidt rystet. Men det er smart lavet af Mellemfolkeligt Samvirke. Det må jeg medgive. Hvad er det, man siger: De kloge narrer de mindre kloge. Den mindre kloge er i denne sammenhæng dem vi har valgt til at administrere vores skattekroner. Kan vi ikke gøre det lidt bedre?

Læs hele svaret fra Ulla Tørnæs her:

Kære Jan Frost

Tak for din mail, hvor du spørger til Udenrigsministeriets støtte til Mellemfolkeligt Samvirke i relation til organisationens kommunikation om Palæstina.

Vi er i tæt dialog med relevante civilsamfundspartnere, herunder Mellemfolkeligt Samvirke, om indsatser i Palæstina for at sikre, at aktiviteterne lever op til ministeriets krav. Disse krav indbefatter bl.a., at Udenrigsministeriets midler ikke må anvendes til at finansiere kommunikationskampagner med politisk indhold, anvendes til at opfordre til vold eller til at støtte lokale organisationer, der fremgår på FN eller EU’s sanktionsliste.

Regeringen respekterer civilsamfundets ret til at ytre sig frit. Udenrigsministeriet har ikke indflydelse på kommunikationskampagner som denne, der finansieres af organisationens egne midler og i øvrigt ikke opfordrer til vold.

 Med venlig hilsen

Ulla Tørnæs