Israel 69 år! Tillykke

Det er i dag 69 år siden det jødiske folk igen fik deres egen stat.

Romerne tog magten over landet i år 63 f.Kr. I År 70 jævnede de det prægtige tempel i Jerusalem med jorden, og i år 135 gav romerne området et nyt navn: Palæstina. Det gjorde de i håb om endegyldigt at fjerne sporene af jødernes tilknytning til landet. Størstedelen af det jødiske folk blev enten dræbt i krigen med romerne, flygtede eller blev fordrevet fra landet.

I de efterfølgende århundreder var landet underlagt skiftende herskere: Byzantinerne, perserne, araberne, korsfarerne, mamelukkerne og osmannerne. Men der blev aldrig etableret en anden selvstændig stat i området, og landet har aldrig som sådan tilhørt et andet folk – selvom mange i dag gerne vil have os til at tro noget andet.

I 1948 skete så underet. Israel blev genskabt som selvstændig stat i det land som kong David regerede for over 3000 år siden. Efter århundreder i landflygtighed har det jødiske folk igen et land, de kan kalde deres.

Mange af Mellemøstens lande og folk har endnu ikke accepteret det, og de har med alle midler forsøgt at bekæmpe Israel og udslette det. Derfor er der virkelig grund til at ønske Israel et stort TILLYKKE med fødselsdagen.