De kristne palæstinensere er trængte. Hvem bærer ansvaret?

Ifølge formanden for Dansk-palæstinensisk Venskabsforening, Fathi El-Abed, er det Israel – og udelukkende Israel – der bærer ansvaret. Det har han skrevet om i en kronik i Jyllands Posten. Desværre giver kronikken et fuldstændig fordrejet billede af de kristnes forhold på Vestbredden og i Gaza og den er fyldt med så mange fejl og misinformationer, at man kan undre sig over, at den overhovedet har fundet vej til Jyllands Postens spalter. Lad mig blot nævne to – blandt mange – faktuelle fejl i kronikken.

Fathi El-Abed hævder, at der ikke eksisterer nogen form for religiøs spænding mellem de kristne palæstinensere og deres muslimske medborgere. Det er lodret usandt og stå i skærende kontrast til de officielle rapporter der årligt laves om forfølgelse af kristne – bl.a. i de palæstinensiske områder.
Organisationen ”Open Doors” – en af de mest anerkendte organisationer der beskæftiger sig med sagen – havde i 2019 de palæstinensiske områder med på listen over de 50 lande eller områder, hvor forfølgelse af kristne i verden er værst. Af deres rapport fremgår det, at Islamisk undertrykkelse er den vigtigste årsag til forfølgelse af kristne, og at “ islamiske ekstremistiske militante også er til stede på Vestbredden, hvilket får kristne til at frygte at blive angrebet ”.
Rapporten fastslår også, at forfølgelsen er særlig brutal over for dem der konverterer fra Islam til kristendommen.

Fathi El Abed hævder videre, at Israels tilstedeværelse på Vestbredden især gå ud over de kristne palæstinensere, og at der er tale om en ”direkte religiøs forfølgelse”. Det er heller ikke sandt. Havde det været sandt, var det for længst kommet frem i lyset gennem organisationen Open Doors – eller en lignende NGO.
Derimod er det fakta, at det sikreste sted for en kristen araber at bo i Mellemøsten er i Israel. Og her vokser antallet af arabiske kristne.Når kristne på Vestbredden i dag kun udgør ca. 1,5 % af befolkningen skal årsagen findes flere steder. Dels i en procentmæssig høj muslimsk befolkningstilvækst i forhold til de kristnes og dels i et stærkt pres på den kristne minoritet fra det muslimske flertal – som vi ser de i alle de lande i MØ, hvor kristne udgør en minoritet og immigrerer.
Naturligvis betyder de vanskelige økonomiske forhold og begrænsningen af palæstinensernes bevægelsesfrihed også en hel del, men at gøre Israel ene ansvarlig for, at kristne forlader Vestbredden, er en fordrejning af virkeligheden.

De kristne palæstinenseres situation er bestemt vanskelig – og har været det i mange år. Men det er ikke klædeligt at bruge dem i et politisk spil hvor hensigten tydeligvis mere er at svine Israel til end at tale de kristne palæstinenseres sag.

(Denne kommentar blev først sendt til Jyllands Posten. De valgte ikke at bringe den.)