Omskæring er lige så vigtig for jøder som dåben er for kristne

De Radikale har netop vedtaget en resolution som forpligter partiet til at “arbejde for, at omskæring af drenge forbydes og dermed ligestilles med omskæring af piger i straffeloven. Forbuddet skal gælde al omskæring af drenge under 18 år samt af voksne mænd, der ikke har givet deres samtykke”.

Selvom Margrethe Vestager ikke kunne stemme, bakker hun op om resolutionen. ”Jeg betragter det her som et etisk spørgsmål”, siger hun.  Men man  begår en katastrofal fejl, hvis man udelukkende forholder sig til omskæring som et medicinetisk spørgsmål . Omskæringsdebatten handler nemlig også om jøders og muslimers ret til at udleve deres tro og at praktisere et 3500 år gammelt ritual. Omskæringen hører til selve kernen i den jødiske tro. For troende jøder vil det derfor være aldeles utænkeligt at bøje sig for et forbud mod omskæring. Guds påbud om omskæring  af drengebørn på ottendedagen efter fødslen er nemlig ikke et tidsbegrænset påbud. Det er et påbud som gælder Abrahams efterkommere til alle tider. Det er – også i dag –  et tegn på den pagt Gud indgik med Abraham og hans efterkommere. Helt bogstaveligt.

 Det er egentlig overraskende, at Margrethe Vestager ikke har mere syn for det religiøse aspekt i spørgsmålet om jødernes ret til  at praktisere omskæring af drenge. Omskæring er for jøderne hvad dåben er for kristne. Og Margrethe Vestager omtaler netop sin egen barnedåb som noget helt unikt. ”Her tog mine forældre et valg for mig om, at jeg skulle være Guds barn. Dåben er det kategoriale, det er den, der gør forskellen”, har hun udtalt. For jøderne er omskærelsen det unikke og det, der gør forskellen.

 Det er tidligere set, at magthavere har forbudt jøder at omskære deres drengebørn. Både grækerne og romerne bandlyste omskæring. Ligeledes forbød man det under Den spanske Inkvisition. Alle vidste de jo, at omskæring er en hjørnesten i den jødiske tro, og at et forbud ville være et skridt i retning af at eliminere det jødiske folk. Naturligvis fortsatte jøderne – selv under trusler om dødsstraf – med at omskære drengebørnene, sådan som Abrahams Gud foreskriver det. De troende jøder fastholder nemlig – nøjagtig lige som kristne gør det – at man skal adlyde Gud mere end mennesker – også Margrethe Vestager. I Danmark vil et eventuelt forbud mod omskæring på længere sigt medføre en langsom fordrivelse af vore jødiske medborgere. Synes Margrethe Vestager virkelig, at forslaget om forbud mod omskæring af drenge er en værdig hilsen til danske jøder her ved 70 års jubilæet for jødernes flugt til Sverige i 1943?