Der mangler sammenhæng i argumentationen

Der er hverken logisk eller teologisk sammenhæng i argumentationen, når Kaj Mogensen her i avisen den 15. Juni afskriver dele af Det gamle Testamente (GT)som Guds ord og samtidig påberåber sig at være på linje med Jesus og apostlene i Det nye Testamente (NT).

Den Jesus, der ifølge Kaj Mogensen har vist os hvem Gud i virkeligheden er, brugte nemlig store dele af sin undervisning på at understrege GTs autoritet som Guds ord. I hans forkyndelse mærker vi ikke den mindste antydning af, at menighedens opgave er at tage et opgør med dele af GTs budskab eller Gudsbilede. Tværtimod sagde Jesus ved en lejlighed til nogle mennesker, der ikke ville tro Moses skrifter: ”Tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord” (Joh.5,47). Det var også GTs Gud – altså ham, der skal afskaffes – Jesus kaldte for sin far.  At Kaj Mogensen tilmed gennem et løsrevet citat fra 5. Mos. giver læseren det fejlagtige indtryk, at selvtægt ifølge GT er i orden, gør ikke sagen bedre.

Når det kommer til stykket, er der vel ikke så meget nyt i det Kaj Mogensen, Troels Nørager, Anders-Christian Jacobsen m.fl. har skrevet på det sidste. De står på skulderen af en lang række af bibelkritikere og siger det samme, som vi har hørt til bevidstløshed. Det begynder med, at man skyder en kile ind mellem Det gamle – og Det nye Testamente. Det fortsætter med, at man spiller Jesus og Paulus ud mod hinanden, og snart sidder man og sorterer i evangelierne for at finde de oprindelige Jesus-ord mellem alt det i evangelierne, man anser for at være noget, de første kristne har fundet på. Bagefter kan menighederne så samles om de lærdes bord og spise de smuler af Guds ord der bliver tilbage. Vi kan også lade være, og i stedet læse GT på samme måde, som Jesus og apostlene gjorde det – som Guds ord til os. Den metode vil jeg anbefale i stedet