Bibeloversættelsen “Den nye Aftale” uden Israel

Bibelselskabets nyoversættelse af Det nye Testamente (NT) er en såkaldt meningsbaseret oversættelse. I den type oversættelser lægger man vægt på, at meningen med teksten kommer frem, skriver oversætterne i bogens efterord. Men i hvilken grad fremmer det forståelsen af NTs indhold, at man har valgt fuldstændig at fjerne navnet Israel fra oversættelsen – for det har man gjort!

Navnet Israel – eller Israels – forekommer 65 gange i NT. Navnet bruges både om folket Israel og landet Israel. I Den nye Aftale har man konsekvent valgt at omskrive Israel til ”jøde” eller ”jødisk”. Det kan – måske – forsvares de steder i NT, hvor navnet Israel tydeligvis bruges om folket Israel. Men hvad med de steder, hvor navnet entydigt henviser til landet Israel?  Hvad gør man der i Den nye Aftale? Man omskriver det alligevel til ”jøde” eller ”jødisk” – eller udelader ganske enkelt navnet Israel. I den autoriserede oversættelse får Jesu disciple at vide, at de ikke ”når til ende med Israels byer, før menneskesønnen kommer”. I Den nye Aftale er ”Israels byer” blevet til ”jødiske byer”. ”Israel” er erstattet med ”jødisk”. Josef flygter med familien til Ægypten, men han tager ikke længere Jesusbarnet og Maria med tilbage til Israels land – som der står i NT – han tager dem ”med hjem”. Navnet Israel er behændigt slettet. Nyoversættelsen er konsekvent i denne omskrivning eller udeladelse af navnet Israel (med en enkelt undtagelse, hvor der citeres fra GT). Selv ikke i de forklarende noter er der blevet plads til Israel. Her omtales f.eks. Davids by, Jerusalem, ikke som Israels hovedstad med som ”den jødiske hovedstad”.

I Det gamle Testamente er der en uadskillelig sammenhæng mellem Israels folk og Israels land. Denne sammenhæng er ikke helt så tydelig i NT, men den er der – i grundteksten og i den autoriserede oversættelse. I Den nye Aftale er den helt fjernet. Sammenhængen mellem Israels land og det jødiske folk på NTs tid er slettet med et pennestrøg. Læseren har dermed heller ikke mulighed for at forholde sig til, om NT skulle have noget at sige om sammenhængen mellem det jødiske folk og landet Israel i dag.

Fremmer det forståelsen af NTs budskab at slette navnet Israel fra oversættelsen? Nej, overhovedet ikke. Jeg kender ikke oversættelsesgruppens begrundelse for at fjerne Israel fra Den nye Aftale, men da den ikke kan være af forståelsesmæssig karakter, må den vel være teologisk. Den kan i hvert fald opfattes sådan. For politisk er den vel ikke?

Artiklen bragt i Kristeligt Dagblad

den nye aftale uden israel